Humanity, Happiness and Higher Growth

Category: Humanity Page 1 of 8

Humanity is the collective essence of the human species, reflecting its shared values, experiences, and potential. It embodies our capacity for empathy, creativity, and resilience, alongside our struggles and imperfections. Over millennia, humanity has evolved socially, culturally, and technologically, shaping civilizations and leaving indelible marks on the planet. Cooperation, compassion, and the pursuit of knowledge have propelled us to innovate, foster arts, and explore the cosmos.
Ultimately, the essence of humanity lies in our potential to create a world that celebrates diversity, respects life in all its forms, and fosters harmony, compassion, and knowledge. We are interconnected, and by nurturing empathy and wisdom, we can steer our shared journey towards a brighter, more sustainable future.

जीवन , मुल्य र मानवता

Share for promoting : HUMANITY, HAPPINESS AND HIGHER GROWTH

जीवन भनेको मानव अस्तित्वको सामाजिक, भौतिक, मानसिक, आत्मिक र आध्यात्मिक अवधारणाहरूको समकक्ष हो। यसले जीवनको विविधता र विभिन्न दृष्टिकोणहरूलाई प्रकट गर्दछ। मानव जीवनले सबैको सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत र सांसारिक पहलुलाई समाहित गर्दछ। जीवन एक अद्यावधिक अनुभव, सिक्षा, उपहारहरू, कष्ट र सुखको संग्रह हाे। यसले सिक्षा, परिपूर्णता, सहयोग, प्रेम, समझदारी, आत्म-विकास, र सामाजिक योगदानका लागि मानवलाई महत्वपूर्ण अवस्थामा ल्याउँछ।

जीवन विविधताका सन्दभर्मा प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक धरोहर, विज्ञानिक अविष्कार, तात्त्विक चिन्तन, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सद्भावना, र सुरक्षितताका अवस्थाहरू समावेश हुन्छन्। जीवनमा अनिश्चितता, परिवर्तन, उत्कृष्टता, विफलता, आनन्द, दुःख, अवसरहरू, चुनौतीहरू प्रशस्त हुने गर्दछ। यसका माध्यमबारे विचार गर्दा, हाम्रो जीवनलाई सकरात्मक बन्दै सानो परिवर्तनहरूलाई स्वागत गर्दै, व्यक्तिगत विकासको दिशामा उत्प्रेरित गर्दै हामी सफलता र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं।

जीवनको परिभाषाहरू :

 1. सामाजिक परिभाषा: जीवन भनेको संजातिक वास्तविकताको व्यक्तिगत अनुभव र उपासना, जुन मानव जीवनको समग्रता, सद्गति, व्यक्तिगत विकास, र मानवाधिकारहरूको प्रतिष्ठा, तात्त्विकता, र धर्मको प्राप्ति गर्दछ।
 2. व्याकरणिक परिभाषा: जीवन भनेको सकारात्मक, संवेदनशील र संवेदनशील वास्तविकताको उद्घाटन, जसले जीवित सत्तामा अस्तित्वमा आएको व्यक्तिगतता, चेतना, अनुभव, र ज्ञानको परिचय प्रदान गर्दछ।
 3. धार्मिक परिभाषा: धर्मिक दृष्टिकोणबाट, जीवन भनेको संसारमा मानव अस्तित्वको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको प्रतिपादन, आत्मविकास, धार्मिकता, औपचारिकता, ध्यान, सेवा, र दयालुताको आदर्श र अभिव्यक्ति हो।
 4. वैज्ञानिक परिभाषा: विज्ञानका दृष्टिकोणबाट, जीवन भनेको विविध प्राणिहरूको अस्तित्व र उनीहरूको संरचना, क्रियाकलाप, विकास, जन्म, विकृति, जीवनको स्थितिगत र परिणामका कारणहरूको अध्ययन र अनुसन्धान हो।
 5. दार्शनिक परिभाषा: दार्शनिक दृष्टिकोणबाट, जीवन भनेको संग्रहका पर्वाहको अवधारणा, उपयोग, शास्त्र, आदर्श, औपचारिकता, नैतिकता, महत्त्व र समर्पणको प्रतिष्ठा हो।

यस रूपमा, “जीवन” विविधताका साथ अनेक परिभाषामा प्रयोग गरिएको छ। बुद्धले मानवता सन्दभर्मा विचार पैदा गरेका छन । उनले जीवनको दुःख र दुःखका कारणहरूको अध्ययन गरेका थिए। उनको मुख्य चिन्तन मध्यममार्ग वा मध्यमा मार्ग हो, जुन जीवनको आत्म-परिपूरण र सुखको मार्ग हो। उनको यस उपदेशको मुख्य बिन्दुहरूमा मानविय दुःखका कारण, त्यसका निवारणका उपायहरू, चित्तका नाममा विश्रामका विषयमा विचार, र कर्मको महत्व आएका छन्। बुद्धको यस उपदेशले मानवताको आत्मिक विकास, समर्पण, सहानुभूति, शान्ति, दया, औपचारिकता, अपरिग्रह, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, र विवेकको महत्वलाई प्रमोट गर्दछ। बुद्धको मानवताको सिद्धान्तले जीवनका परम सुख र समृद्धि सँगै मानविय दुःखहरूको नाश गर्नका उपायहरू पनि प्रस्तुत गर्दछ। समाज र व्यक्तिगत जीवनमा बुद्धको उपदेशको पालना गरी, व्यक्तिहरू ध्यान, शान्ति, सद्गुण, त्याग, औपचारिकता, और सहानुभूतिको मार्गमा प्रस्थान गर्छन्। बुद्धको मानवता आज पनि धार्मिक, दार्शनिक, तथा जीवनका विभिन्न पहलुहरूमा उपयोगी छ।

जिवनकाे मुल्य

“जीवनको मुल्य” एक गहिरो र संवेदनशील विचार हो, जुन विभिन्न व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणबाट भिन्न भिन्न प्रकारमा व्याख्या गरिन्छ। यसमा समाजिक, धार्मिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, राजनितिक, व्यक्तिगत आदि पहलुहरू समावेश गर्दछ।

केहि प्रमुख दृष्टिकोणहरू:

 1. समाजिक मुल्य: जीवनको मुल्यलाई समाजिक दृष्टिकोणबाट मानव जातिमा प्रेम, सहयोग, अपाराधिकता, विकास, विशेषाधिकार, आदर, धार्मिकता, राष्ट्रियता, आदि समावेश गर्दछ।
 2. आत्मिक र मानसिक मुल्य: आत्मिक र मानसिक मुल्यलाई आत्म-परिपूरण, सुख, शान्ति, ध्यान, आत्म-संवाद, समृद्धि, आत्म-सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य, आदि समावेश गर्दछ।
 3. आर्थिक मुल्य: आर्थिक मुल्यलाई आर्थिक स्थिति, सामाजिक आधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकासक्षमता, आर्थिक सुरक्षा, प्राप्त धन, व्यवसायिक प्रगति, आदि समावेश गर्दछ।
 4. धार्मिक मुल्य: धार्मिक मुल्यलाई नैतिकता, मौलिक धर्म, परम्परागत मूल्य, ध्यान, सत्यता, परम सुख, आध्यात्मिक प्रगति, आदि समावेश गर्दछ।
 5. व्यक्तिगत मुल्य: व्यक्तिगत मुल्यलाई आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र विचार, रूप, कौशल, योग्यता, प्रतिस्पर्धात्मकता, आदि समावेश गर्दछ।

“जीवनको मुल्य” बिना संदेहका साथ परिपर्ण छ र यो व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ कि तपाइँको प्राथमिकता र मूल विचारका आधारमा कुन प्रकारको मुल्यलाई महत्व दिइरहेको छ।

गौतम बुद्धको मानवताका मनन योग्य विचारहरू

 1. चित्त प्रशमन (Mind Control): बुद्धले मन नियन्त्रण गर्नका लागि मानवतालाई ध्यानको महत्व बताएका थिए। मनलाई नियन्त्रण गर्दा शान्ति प्राप्त हुन्छ।
 2. दुःख र सुखको समझ: बुद्धले मानिसहरूलाई दुःखको कारण र सुखको मार्गको बारेमा बोध गराए। उनको चिन्तनमा यो सिद्धान्त छ कि दुःख तथा सुख सानो सानो विकल्पमा छन् र यसले हाम्रो जीवनको दु:ख-सुख अवधारणामा सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
 3. मध्यममार्ग (Middle Way): उनको यस सिद्धान्तमा बुद्धले देखाएका थिए कि जीवनको समस्याहरूको समाधान भन्दा स्वतन्त्र निर्णयमा आधारित गर्दा जन्म र मृत्युको मध्यमा एक मध्यममार्गको अनुसरण गर्नको महत्व छ।
 4. आत्मा-अभिमानको नास: बुद्धको विचारमा, आत्मा-अभिमानले दुःखको कारण बन्दछ। आत्मा-अभिमानको अपरिग्रह र मननशीलतामा कमी गर्दा हाम्रो दुःखहरूको नाश हुन्छ।
 5. कर्मको महत्व: बुद्धले कर्मको महत्वलाई प्रमोट गरेका थिए। हाम्रा कर्महरूले हाम्रो भविष्यको निर्माण गर्दछ र यसले हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
 6. आत्म-परिपूरण र सुख: बुद्धले आत्म-परिपूरणको मार्गलाई प्राथमिकता दिए। आत्म-संतुष्टि र आत्म-विश्रामले सच्चो सुख प्राप्त गर्दछ, जुन बाह्यको वस्त्रहरूमा नहुँदा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ।

मानवता भनेको मानव जातिको अस्तित्व, गुण, मूलभूतता, सामाजिक सञ्जाल, औपचारिकता, नैतिकता, धर्म, संस्कृति, विज्ञान, विकास, आदि संबन्धित पहलुको एक समग्र अवधारणा हो। मानवता मानव जातिको मूलभूत स्वाभाविकता, आदर्श, औपचारिकता, नैतिकता, सामाजिक न्याय, धार्मिकता, औद्धोगिकता, र बौद्धिकतासँग सम्बन्धित छ। मानवता प्रत्येक व्यक्तिमा समाहित भएको हुन्छ, जसले उसलाई उचित र गलतको भिन्नामा पहिचान गराउँछ र तात्त्विक, मानसिक, र आत्मिक अभिवृद्धि गराउँछ। मानवताले संघटना, विशेषता, भिन्नता, सामाजिक आदर्श र अर्थतन्त्रको प्रगति सहितका विकासका लागि सामाजिक न्याय, औपचारिकता, नैतिकता, औद्धोगिकता, र विज्ञानको उपयोग गर्दछ।

मानवतामा समाजिक बौद्धिकता, यातायात, संगठन, भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, औपचारिकता, आदि समाहित गर्दै विकास गर्ने आदर्श रहेको छ। मानवतामा दिवसदिवसका समस्याहरूका समाधान, सामाजिक सुधार, मानवाधिकारका पालन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आदि प्रतिष्ठानका लागि प्रयत्न गरिन्छ। मानवतामा धर्म, नैतिकता, औद्धोगिकता, सामाजिक न्याय, औपचारिकता, र विज्ञानको योगदानले उद्धारण गरिएका छन् जुन मानव जीवनको उद्देश्य, मूलभूतता, आदर्श, आत्म-सम्मान, औद्धोगिकता, औपचारिकता, नैतिकता, आदि प्रतिष्ठान गर्दछ।


Share for promoting : HUMANITY, HAPPINESS AND HIGHER GROWTH

मानवियता र बुद्दकाे शिक्षा

Share for promoting : HUMANITY, HAPPINESS AND HIGHER GROWTH

मानवियता भनेको मानवी गुणसंग युक्त अर्थात् मानवी धरोहरले युक्त हुनु हो। यसमा केहि मुल्याङ्कन गर्न ध्यान दिनु पर्छ:

 1. समानता र भावना: मानविय बन्ने धरोहरले सबैलाई समान रूपमा देख्न, सम्मान गर्न र सम्मान प्रदान गर्ने भावना प्रदर्शन गर्छ। समानता अर्थात् सबै मानिसहरूको अधिकार र मूल्यलाई सम्मान गर्ने योजना गर्दछ।
 2. कर्मठता र नैतिकता: मानविय बन्ने धरोहरले इमानदारी, नैतिकता, औचित्य, र उच्च नैतिक मूल्यहरूको पालन गर्छ। तपाईंले नैतिकताको आधारमा बुद्धिमानी र उच्च स्तरको निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
 3. प्रेम र सहयोग: मानविय धरोहरले प्रेम, सहयोग, धैर्य, र समरसता संबोधन गर्छ। यसले अरूलाई सम्मान गर्न, उनीहरूको दुख र सुखमा साथ दिन र सहयोग गर्न प्रेरित गर्छ।
 4. समाजसेवा: मानविय बन्ने धरोहरले समाजसेवा, सामाजिक उत्थान, र यात्रा विकासका लागि सहयोग गर्छ। यसले समाजको भलाइ र उत्थानमा योजना गर्दछ।
 5. बुद्धिमानी र समझदारी: मानविय धरोहरले बुद्धिमानी र समझदारीलाई मूल्यांकन गर्छ। यसले समस्याहरूको समाधानमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र अधिकारी निर्णयमा सहयोग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
 6. पर्वाह र परिचय: मानविय धरोहरले पर्वाह र परिचयको महत्वलाई समझ्दा रहेछ। यसले अरूलाई मान्छेको भलाइ र समृद्धिको चिन्हा बनाउँछ र उनीहरूको साथमा खुशी र खुशियाँ साझा गर्छ।
 7. स्वास्थ्य र स्वच्छता: मानविय बन्ने धरोहरले स्वास्थ्य र स्वच्छताको प्राथमिकतामा ध्यान दिन्छ। यसले शरीर, मन, र आत्मा सबैको विकासमा मद्दत गर्छ।

मानवता कसरि प्रबर्द्दन गर्ने

मानवता को प्रबर्द्दन गर्ने लागि निम्नलिखित मुख्य उपायहरू छन्:

 1. शिक्षा र संशोधन: शिक्षा मानवताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपायहरूमा सेरो छ। शिक्षा द्वारा व्यक्तिहरूले ज्ञान, अनुशासन, समझदारी, र सामाजिक एकता विकसित गर्न सक्छन्। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मेडिकल, आर्थिक, र सामाजिक अनुसन्धानको माध्यमबारे संशोधन गर्ने पनि मानवताको प्रगति र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
 2. समाजिक एकता र सम्मान: समाजमा समानता, सम्मान, र सामाजिक एकताको प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न समुदायहरूको बीच सहभागिता, समझदारी, र सामाजिक न्यायको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
 3. नैतिकता र धार्मिकता: नैतिकता र धार्मिकताको महत्व बुझाउनुपर्छ। सत्य, अहिंसा, अन्यायविरुद्धको लडाईमा सहयोग, र सबैलाई प्रेम र सम्मान गर्नुपर्छ। धार्मिकता द्वारा व्यक्तिहरूले आत्मसम्मान र आत्मविश्वास विकसित गर्न सक्छन्।
 4. गरिबी निवारण: गरिबी निवारणमा कार्यरत समाजको विकासमा महत्त्वपूर्ण छ। गरिबीले भएको विभेद र समाजको बिकासमा असर पार्ने प्रयास गर्दा मानवताको स्तर सुधारिन सकिन्छ।
 5. पर्वाह र सेवा: अरुको दुखको पर्वाह गरी उनीहरूलाई सहयोग र सेवा गर्ने उपायहरूले एक समृद्ध र समाजिक एकताको निर्माणमा मद्दत गर्छ।
 6. पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षणमा व्यक्तिहरूको सहभागिता र जवाफ देखाउने पनि मानवताको प्रबर्द्दनमा महत्त्वपूर्ण छ। स्वच्छ र स्वावलम्बी अभियानहरूको अनुसरण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने प्रयासहरूले मानवताको समृद्धि र सुखमा सहयोग पुर्याउँछ।

मानवताको प्रबर्द्दन गर्ने लागि संयुक्त प्रयास, समाजको सहभागिता, नैतिकता, धार्मिकता, र विज्ञानी अनुसन्धानको प्रोत्साहन आवश्यक छ। यसरी समृद्ध, शान्त, र प्रेमभरित समाजको निर्माणमा सहयोग गर्दा हामी मानवताको प्रगति र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौं।

मानवताको उपदेशहरू

मानवताको उपदेशहरू मानिसहरूको जीवनमा महत्वपूर्ण छन्। यी उपदेशहरूले समृद्ध, , एकता, प्रेम, अहिंसा, समानता, शान्ति, धैर्य, समझदारी, नैतिकता, औचित्य, आत्मविश्वास, सेवा जस्ता गुणहरूको विकासमा मद्दत गर्छन्।

केहि महत्वपूर्ण मानवताकाे उपदेशहरू निम्नलिखित छन्:

 1. सम्मान : सबै मानिसहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तिनीहरूको मूल्यको अनुमान गर्नुपर्छ, र धेरैको लागि आभार प्रदान गर्नुपर्छ।
 2. प्रेम र सहयोग: प्रेम र सहयोगको महत्व सिकाउने उपदेशहरूले भविष्यमा समृद्ध र सुखी नेपालको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
 3. अहिंसा र शान्ति: अहिंसा र शान्तिको प्रतिज्ञा गरेर मानवताको भलाइको लागि समर्थ बन्न सिकाउने उपदेशहरूले समाजलाई एक शान्त, समृद्ध, र प्रेमभरित नेपालमा योजना गर्दछ।
 4. समानता र न्याय: समानता र न्यायको पालन गर्ने उपदेशहरूले समाजमा दैनिक जीवनमा असल सम्मान र अधिकार सम्मान गर्छन्।
 5. धैर्य र आत्मनिर्भरता: धैर्य र आत्मनिर्भरताको उपदेशले सफलता र उन्नति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
 6. नैतिकता र संस्कार: नैतिकता र संस्कारको पालन गर्दा, मानवताको उच्चतम अभिवृद्धिमा मद्दत हुन्छ।
 7. सेवा र उपकार: सेवा र उपकारले अरूलाई मानविय बनाउने उपदेशहरूले समाजको भलाइ र सुखी नेपालमा योजना गर्दछ।

यी मानवताकाे उपदेशहरूले नैतिकता, धैर्य, आत्मविश्वास, समानता, सम्मान, प्रेम, औचित्य, सेवा, र अन्य गुणहरूको पालन गर्ने उपयोगी हुन्छन् जुन एक समृद्ध र उन्नत नेपालको निर्माणमा सहयोग गर्छन्।

बुद्दका मानवताका शिक्षाहरू

गौतम बुद्ध, जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनकालमा अनेक मानवताका शिक्षाहरू प्रदान गरेका थिए। उहाँको शिक्षाहरूले धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, र व्यक्तिगत दृष्टिमा मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। केहि महत्वपूर्ण बुद्धका मानवताका शिक्षाहरूमध्ये कसरी छन्:

 1. चतुरार्य सत्य (Four Noble Truths): बुद्धको प्रमुख उपदेशमा चतुरार्य सत्यहरू छन्। यी सत्यहरूले दुःख, दुःखको कारण, दुःखको अन्त्य, र दुःखको निरोधको बारेमा बताउँछ। यी सत्यहरूले मानवताको अनित्यता, दुख, र शोकको सम्मान गर्छ र उनलाई निर्वाणमा बिरामी गर्ने उपायहरू प्रदान गर्छ।
 2. अष्टाङ्गिक मार्ग (Eight fold Path): यो दार्शनिक प्रवृत्तिले धार्मिक अर्थात् आध्यात्मिक विकासमा मद्दत गर्छ। यसमा सहजीकरण, सत्य, सम्यक वाक्य, कार्य, जीवन, प्रयास, समाधि र सम्मदर्शन हुन्छ।
 3. अहिंसा (Non-violence): बुद्धले अहिंसाको महत्वपूर्णता बताएका थिए। उहाँले सबै मानिसहरूलाई अहिंसा र करुणासँग सम्मान गर्न शिक्षादिएका थिए।
 4. मैत्री (Loving-kindness): बुद्धले सबै मानिसहरूलाई प्रेम, माया, र मैत्रीसँग सम्मान गर्न उपदेश दिए। उनले यसले शान्ति र समृद्धि भएको समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
 5. दान (Charity): बुद्धले दानको महत्वलाई प्रशंसा गरेका थिए र उनले समृद्धि र सुखमा सहयोग गर्ने महत्व बताएका थिए।
 6. शील (Ethical Conduct): बुद्धले शीलको महत्वलाई उज्वलतासँग बताएका थिए र उनले सत्य, अहिंसा, चोरी नगर्ने, सहजीकरण नगर्ने जस्ता धार्मिक गुणहरूको पालन गर्न शिक्षादिएका थिए।
 7. निर्वाण (Nirvana): बुद्धको मुख्य उपदेशमा निर्वाणको महत्त्वपूर्णता छ। यो शान्ति, समृद्धि, र सुखको अवस्था हो जसले अहिंसा, समझदारी, समाधान, र उच्च ध्यानको साथमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यी शिक्षाहरू बुद्धको धार्मिक दर्शन र दृष्टिमा छन् जुनले एक समृद्ध र उन्नत नेपालको निर्माणमा मद्दत गर्न सक्छ। यी शिक्षाहरू अहिंसा, सम्मान, प्रेम, औचित्य, धैर्य, समझदारी, नैतिकता, र सेवा जस्ता गुणहरूको विकासमा मद्दत गर्छन्।

बुद्दका मानवताकाे धर्म

बुद्धको मानवताको धर्म संसारको बिभिन्न धर्महरूमा एक अलग र विशेष धर्म हो। बुद्धको मानवताको धर्मले चारि आर्य सत्यहरू र अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा चर्चा गर्दछ, जुनहरूले जीवनको समस्याहरूलाई समाधान गर्न उनीहरूलाई मद्दत पुर्याउँछ। बुद्धको धर्म भव्यताको साथ एक साधारण व्यक्तिको जीवनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जुन ज्ञान, सत्य, सम्मान, प्रेम, औचित्य, धैर्य, समझदारी, नैतिकता, र सेवा जस्ता मानवताका गुणहरू बुझाउँछ।

बुद्धको मानवताको धर्मको मुख्य उद्देश्य संसारमा दुःखको कारण र उनलाई निवारण गर्ने उपायहरू प्रदान गर्ने हो। उनले दुःखको मूल कारणहरूलाई ज्ञानको साथ अन्तर्दृष्टिले अन्धकारमा बुझाउनुको प्रशासन गर्दछ र उनलाई चारि आर्य सत्यहरूको मार्गमा बिरामी गर्ने उपायहरू प्रदान गर्दछन्। बुद्धको मानवताको धर्म यसै निर्देशनमा जीवन बिताउँछ, जसले मानिसहरूको सुख, शान्ति, र समृद्धि भएको समाजको निर्माणमा मद्दत गर्छ।

बुद्धको मानवताको धर्मले अहिंसा (दया), सत्य, अधिकार, सम्मान, प्रेम, औचित्य, सङ्गठन, नैतिकता, र सेवा जस्ता महत्त्वपूर्ण धर्मिक गुणहरूको विकासमा मद्दत गर्दछ। यसले मानवताको समृद्धि र सुखमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र जीवनको समस्याहरूमा समाधान प्रदान गर्ने संस्कृति उत्पन्न गर्दछ।

बुद्धको मानवताको धर्मले सबै मानिसहरूलाई समानता, सम्मान, प्रेम, औचित्य, धैर्य, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, र सेवा जस्ता गुणहरूको विकासमा मद्दत गर्दछ। यसले एक समृद्ध, खुशी, शान्त, र प्रेमभरित समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।

यो छ बुद्धको मानवताको धर्मको कुराकानी, जुन मानवताका शिक्षाहरू, धर्म, र मूल उद्देश्यहरू बताउँछ। बुद्धको धर्मले मानिसहरूलाई सम्पूर्णता र सुखको अवस्थामा प्राप्त गर्ने उपायहरू प्रदान गर्दछ र जीवनको समस्याहरूमा समाधान गर्दछ।


Share for promoting : HUMANITY, HAPPINESS AND HIGHER GROWTH

Page 1 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén